Prekių katalogas

Elektromobilių stotelių Wallbox montavimas. Paskubėkite pildyti paramos paraišką!

Elektromobilių stotelių Wallbox montavimas. Paskubėkite pildyti paramos paraišką!

Nepaleiskite progos įsirengti elektromobilio krovimo stotelę su prieiga (-omis), kurią finansuoja valstybė. Paraiškas priimama Lietuvos energetikos agentūra, fizinių asmenų iki šių metų rugsėjo 30 d., juridinių – iki birželio 30 d. Finansuojama suma apskaičiuojama pagal fiksuotą įkainį, teikiant paraišką elektoriniu būdu. Elektromobilį turėti neprivaloma. 

Valstybė krovimo stotelių įrengimą finansuoja tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Parama gali pasinaudoti privačių namų/sodų savininkai, daugiabučių gyventojai (ar namo bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, daugiabučio namo administratorius), taip pat verslo įmonės.

Fiziniai asmenys individualiuose namuose/soduose, daugiabučio namo ar daugiabučio namo sklype privačias elektromobilių įkrovimo prieigas gali įsirengti atsižvelgdami į įkrovimo prieigų suminę galią, kuri gali būti:
nedidesnė arba lygi 11 kW (fiziniam asmeniui nuosavame name/sode parama siekia iki 40 proc., daugiabučio namo gyventojui – iki 60 proc tinkamų finansuoti išlaidų.);
didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW (fiziniam asmeniui nuosavame name/sode valstybės parama siekia iki 30 proc., daugiabučio namo gyventojui – iki 45 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).

Krovimo stotelė ir prieiga gali būti įrengta ant sienos arba žemės.

Dabar yač palanku elektromobilių krovimo stoteles įsirengti daugiabučio namo bendrijoms (administratoriams), nes finansuojama iki 80 proc. tinkamų išlaidų.

Verslo įmonėms (viešajam ar juridiniam sektoriui) elektromobilių įkrovimo prieigų parama finansuojama iki 30 proc. arba iki 20 proc. tinkamų finansuoti lėšų, priklausomai nuo įmonės dydžio.

Nekilnojamo turto objektas, kuriame bus sumontuota krovimo stotelė turi būti valdoma nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais.

Finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga įrengimas.
Ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę. Lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę.
Įranga turi būti nauja, anksčiau nenaudota, montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
• stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos;
• dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija);
• montavimo darbų išlaidos.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., ir atitikti nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas.

Avanso mokėjimai neatliekami.
PVM nėra tinkamas finansuoti.

Paramos paraiška vertinama iki 40 darbo dienų nuo jos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas.

Detalesnė informacija ir paraiškų formos.

Montuojame sertifikuotas, reikalavimus atitinkančias stoteles, suteikiame garantiją, parengiame tinkamų finansuoti išlaidų mokėjimų dokumentus, taip pat užpildome elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo paraiškas.  Konsultacija telefonu: 8 618 18 180.

Išmanusis būdas elektromobiliui įkrauti - daugiau apie Wallbox elektromobilių stoteles. 

Informaciją prengė UAB „Elverta“