Prekių katalogas

Kabelių, laidų parinkimas pagal atsparumą ugniai. Kodėl svarbi degumo klasė?

Kabelių, laidų parinkimas pagal atsparumą ugniai. Kodėl svarbi degumo klasė?

Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (EĮĮBT) 119 punkte nurodoma, kad elektros instaliacija priešgaisrinės saugos atžvilgiu turi būti įrengiama taip, kad nesukeltų ir aktyviai neskatintų gaisro, ribotų jo plitimą, o kilus gaisrui, būtų galimybė imtis veiksmingų jo gesinimo priemonių ir atlikti gelbėjimo darbus.
Elektros kabelių degumo klasės pateiktos Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose, nurodytose Lietuvos standarte LST EN 13501-6 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabelių atsako į ugnį bandymų duomenis“, taip pat Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse, Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto standarte Cenelec EN 50575. Kabelių ir laidų reakcijos į ugnį bendrieji bandymo metodai aprašyti standarte EN 50399:2011+A1:2016 ir t.t.

Elektros kabeliai ir laidai klasifikuojami pagal jų degumą, šilumos išsiskyrimą, dūmų susidarymą, vertikalų liepsnos plitimą, dūmų tankį ir rūgštingumą bei rūgščių dujų kiekį, t.y. nuo aukščiausios iki žemiausios klasės: Aca; B1ca; B2ca; Cca; Dca; Eca ir Fca.

Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 16 punkte nurodoma, kad elektros kabeliai, vadovaujantis reglamentais ir sprendimais, LST EN 13501 serijos standartu, skirstomi į šias klases:
• pagal degumą – Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca
• pagal dūmų susidarymą – s1, s2, s3, papildomai – s1a, s1b
• pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą – d0, d1, d2
• pagal rūgštingumą – a1, a2, a3

Kabelių degumo klasės nurodo liepsnos plitimo greitį ir šilumos išsiskyrimą:

1. Aca – minimaliai reaguoja į ugnį (Aca reikalavimai yra per aukšti, kad būtų galima pasiūlyti ekonomišką gaminį, todėl gamintojai deklaruoja, kad dėl didelių kaštų Aca klasės kabeliams pasiekti šią klasę sudėtinga)
2. Bca – nepalaiko degimo - ugnies ir karščio plitimas mažas
3. Cca – nepalaiko degimo - ugnies ir karščio plitimas vidutinis
4. Dca – nepalaiko degimo - ugnies plitimas vidutinis
5. Eca – nepalaiko degimo
6. Fca – palaiko degimą arba bandymai neatlikti

Degumo klasės Bca, Cca nepalaiko degimo, todėl jos gali užtikrinti maksimalesnę žmonių ir įrangos apsaugą gaisro metu.
Dca, Eca klasėms priklausantys kabeliai turi pagrindinį saugos lygį.

Behalogeniai kabeliai. Degumo klasėms Bca, Cca, Dca dažnai priskiriami (tačiau ne visada) behalogeniai kabeliai. Gaisro metu žalos pridaro ne tiek ugnis, bet ir halogenai, kurie išsiskiria iš kabelių su PVC apvalkalu. Halogenai yra cheminės medžiagos: fluoras (F), chloras (Cl), bromas (Br), jodas (I), kurie degdami paskleidžia tankius, juodus dūmus. Šie dūmai apsunkina matomumą ir evakuaciją, labai kenkia sveikatai. Todėl gyvybės dažnai prarandamos ne dėl atviros ugnies, o dėl uždusimo ir apsinuodijimo dūmais. Degant behalogeniams kabeliams išsiskiria šviesūs ir beveik skaidrūs dūmai, juose nėra nuodingų medžiagų. Matomumas ir šviesos pralaidumas siekia apie 80 proc. 

Svarbu suprasti: behalogeniai kabeliai nereiškia, kad jie yra atsparūs ugniai! Degdami jie neišskiria nuodingų medžiagų!!!


Kaip žinoti, kad kabelis behalogenis? Jis turi specialų žymėjimą: LS0H (Low Smoke 0 Halogen), HF (Halogen Free), LSHF (Low Smoke Halogen Free), LSZH (Low Smoke Zero Halogen), ZHFR (Zero Halogen Fire Resistance), 0HLS (0 Halogen Low Smoke), ZH (Zero Halogen) arba nurodyta gamintojo deklaracijoje. 


Lietuvoje visuomeniniuose pastatuose pagrindinė kabelių degumo klasė dažniausiai naudojama yra Dca. Tačiau patalpose, kuriose yra evakavimo keliai – koridoriai, laiptinės, vestibiuliai montuojamos aukštesnės klasės kabeliai – Cca.

Eca klasės kabelius Lietuvoje galima instaliuoti gyvenamosiose patalpose (vieno, dviejų butų pastatuose), gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpose.
Kabelio degumo klasės taikomos visiems kabelių tipams (vidaus patalpose) nepriklausomai nuo jų įtampos ar konstrukcijos. Lauke skirtų montuoti kabelių, kurių dažniausiai degumo klasė būna Fca, viduje montuoti negalima.

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus.


Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai                                                                                                                                               

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą                                                                                           

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis:  


I arba II       III
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.)              Cca s1,d1,a1  Eca                  
Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių  Dca s2,d2,a2  Eca 
Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai  Dca s2,d2,a2  Eca 
Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai)  Dca s2,d2,a2  Eca 
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai )  Eca  Eca
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.  Dca s2,d2,a2  Eca 
Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos  Eca  Eca 

Atsižvelgiant į konstrukcijų atsparumą ugniai, statiniai skirstomi į I, II, III atsparumo ugniai laipsnius, kurie nustatomi pagal naudojamas medžiagas, pvz.: mūriniai pastatai, kuriems statyti panaudoti konstrukciniai elementai atitinka mūriniams pastatams keliamus atsparumo ugniai reikalavimus, yra priskirtini I atsparumo ugniai laipsniui.

Taigi, elektros kabeliai ir laidai pagal degumo klases turi būti parenkami atsižvelgiant į statinio paskirtį, todėl nebūtina visuose pastatuose montuoti atspariausios (aukščiausios) degumo klasės kabelių bei laidų. Jeigu kabelis montuojamas individualiose gyvenamosios/negyvenamosios paskirties patalpose, jis turi atitikti kliento poreikius, galios apkrovas, taip pat saugos reikalavimus pagal statinio tipą ir žinoma būti ekonomišku ilgalaikėje perspektyvoje.
SVARBU: tinkamai pasirinkti elektriką ar įmonę, kuri suteiks profesionalias konsultacijas, o elektros instaliaciją sumontuos saugiai, patikimai ir atsakingai.

Daugiau informacijos:
• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės(EĮĮBT) (su pakeitimais)
• Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (ELIĮT) (su pakeitimais)
• Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (su pakeitimais)
• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (su pakeitimais)
• Lietuvos standartas LST EN 13501-6
• N ISO 1716 Gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Bendrosios degimo šilumos nustatymas
• EN 60332-1-2 Elektros ir šviesolaidinių kabelių bandymai gaisro sąlygomis. Izoliuoto laido arba kabelio vertikalaus liepsnos sklidimo bandymas.
• EN 50399 Bendrieji kabelių bandymo metodai gaisro sąlygomis. Šilumos išsiskyrimo ir dūmų susidarymo matavimas, atliekant liepsnos plitimo bandymą.
• EN 61034-2 Apibrėžtomis sąlygomis degančių kabelių dūmų tankio matavimas.
• EN 60754-2 Dujų, išsiskiriančių deginant medžiagas iš kabelių, bandymas.